ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานของ บริษัท ชำนาญกิจ วิศวกรรม จำกัด

1.ผู้ควบคุมงานรับเหมาก่อสร้างงานระบบ (วิศวกรไฟฟ้า)  

2.โฟร์แมน (ช่างไฟฟ้า)

3.พนักงานเขียนแบบ (DRAFT) มีประสบการณ์

4.โฟร์แมน (ประปา)

5.ผู้ควบคุมงานรับเหมาก่อสร้างงานระบบ (วิศวกรเครื่องกล)

6.เจ้าหน้าที่ประเมินราคา

Visitors: 17,646