การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โครงการปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 6 อาคารจอดรถ 3 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นสำนักงานและพื้นที่เชิงพานิชย์

Visitors: 41,424