ROBINSON PEARL PHUKET

ศูนย์การค้า โรบินสันไลฟ์สไตล์ถลาง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหัวมุมแยกท่าเรือ

 (วงเวียนอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร)

Visitors: 24,130