จริงใจ มาร์เก็ต เชียงใหม่

"จริงใจ Farmers Market เชียงใหม่" (Jing Jai Farmers Market Chiang Mai) ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 06.30-13.00 น. ตลาดผักปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์แห่งแรกของกลุ่มเซ็นทรัล ภายในโครงการจริงใจมาร์เก็ต หนึ่งในโครงการแห่งความจริงใจและใส่ใจของกลุ่มเซ็นทรัล เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2555 โดยความร่วมมือของ ดร.ทพ.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน (ผู้จัดการโครงการอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย) และคุณอภิรดี ตันติเวชกุล (ผู้อำนวยการโครงการจริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่ ในขณะนั้น) ตลาดจำหน่ายพืชผัก ผลไม้ ปลอดสารเคมี จากเกษตรกรตัวจริงถึงผู้บริโภคโดยตรง เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างรายได้ของเกษตรกร และเพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของชุมชน

 

กำลังดำเนินงานอยู่ 2564

ที่อยู่ : 45 ถนน อัษฎาธร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50300

Visitors: 31,738