เซ็นทรัล จันทบุรี

“Central Chanthaburi” Landmark แห่งใหม่ของเมืองจันทบุรี ศูนย์รวม Mixed-use เพียงแห่งเดียวในจันทบุรี บนพื้นที่กว่า 46 ไร่

ห้าง เซ็นทรัลพลาซา จันทบุรี ตั้งอยู่บนถนนตรีรัต ตำบลจันทนิมิต รายล้อมไปด้วยโรงแรม, โรงพยาบาลชั้นนำ, แหล่งพักอาศัย และแหล่งงาน ใกล้โรงพยาบาลสิริเวช, โรงแรม นิว ดิ โอ วี และ เทศบาลเมืองจันทนิมิต ซึ่งนอกจากกลุ่มลูกค้าชาวจังหวัดจันทบุรีแล้ว ยังพร้อมต้อนรับลูกค้าในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ตราด, ปราจีนบุรี, สระแก้ว เป็นต้น

สถานที่ตั้ง : 30-47 หมู่ที่ 7 ถนนตรีรัต ตำบลจันทนิมิต อำเภอจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

Visitors: 41,424