งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร

ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้าแรงสูง,ระบบการกระจายแรงดันปานกลาง และต่ำ ,ไฟฟ้าฉุกเฉินและระบบการกระจาย, ระบบแสงในร่ม/กลางแจ้ง ระบบไฟฟ้าสำรอง,การป้องกันฟ้าผ่าและ กฟภ,ระบบรักษาความปลอดภัย,ระบบที่อยู่สาธารณะ,อาคารอัตโนมัติ และระบบการจัดการพลังงาน,ระบบเครือข่ายโทรศัพท์,ระบบสื่อสารข้อมูลต้นแบบเสาอากาศ,ระบบโทรศัพท์,กล้องฉุกเฉิน
Visitors: 69,635