บริษัทชำนาญกิจ วิศวกรรม จำกัด

เราคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม พร้อมทีมงานคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากล

ยินดีให้คำแนะนำ และปรึกษาด้วยความจริงใจ และรู้จริง สร้างงานคุณภาพกับทีมงานมืออาชีพ

ด้วยความชำนาญ เชี่ยวชาญ รู้จริง ทำจริง ไม่ทิ้งงาน รับฟังและพร้อมแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว เสร็จงานตรงเวลา จนทำให้ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้มีอุปการะคุณ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาคเอกชน อันประกอบด้วยโครงการอาคารสำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม รีสอร์ท ที่พักอาศัย วัด โรงเรียน สถาบันการศึกษา ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ จนทำให้เราก้าวมาเป็น "บริษัท ชำนาญกิจ วิศวกรรม จำกัด" ที่มีศักยภาพ ในการให้บริการด้านวิศวกรรมอย่างแท้จริง

" ทักษะวิศวกรรม คือ ชำนาญกิจ SKILLS OF ENGINEERING "

  

Visitors: 70,915