เราคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม พร้อมทีมงานคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากล ยินดีให้คำแนะนำ และปรึกษาด้วยความจริงใจ  และรู้จริง  สร้างงานคุณภาพกับทีมงานมืออาชีพ

บริษัทชำนาญกิจ วิศวกรรม จำกัด

     ด้วยความชำนาญ เชี่ยวชาญ รู้จริง ทำจริง ไม่ทิ้งงาน รับฟังและพร้อมแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว  เสร็จงานตรงเวลา จนทำให้ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้มีอุปการะคุณ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาคเอกชน อันประกอบด้วยโครงการอาคารสำนักงาน   โรงพยาบาล โรงแรม รีสอร์ท ที่พักอาศัย  วัด  โรงเรียน สถาบันการศึกษา ห้างสรรพสินค้า  โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ 

จนทำให้เราก้าวมาเป็น "บริษัท ชำนาญกิจ วิศวกรรม จำกัด"

ที่มีศักยภาพ ในการให้บริการด้านวิศวกรรมอย่างแท้จริง  

" ทักษะวิศวกรรม คือ ชำนาญกิจ SKILLS OF ENGINEERING "

Visitors: 22,697