เกี่ยวกับเรา

          บริษัท ชำนาญกิจ วิศวกรรม จำกัด ได้ฝ่าฟันสร้างเสริมประสบการณ์ งานระบบประกอบอาคาร จนปัจจุบันบริษัท มีความเข็มแข็ง และสามารถตอบสนองความต้องการถึงคุณภาพ เวลา ฝีมือ ในการติดตั้งงานระบบประกอบอาคาร และวันนี้ บริษัท ชำนาญกิจ วิศวกรรม จำกัด กำลังก้าวเดินต่อไป เพื่อสร้างทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ทางด้านทักษะวิศวกรรม งานระบบประกอบอาคาร เพื่อตอบสนองลูกค้า

          จากประสบการณ์ที่ผ่านมากว่า 25 ปี ในการทำงานระบบประกอบอาคารปัจจุบันการแข่งขันทางด้านธุรกิจ มีความหลากหลายมากขึ้น ทำให้องค์กรต้องปรับปรุง แนวการ วิธีการ การทำงานให้สอดคลองกัน เพื่อรักษาคุณภาพของผลงานบริษัท ชำนาญกิจ วิศวกรรม จำกัด ซึ่งงานระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ ต้องเป็นงานเฉพาะทางที่บริษัท ชำนาญกิจ วิศวกรรม จำกัด มีจุดแข็งหลายด้าน ทั้งสินค้า แรงงาน วิศวกรที่มากประสบการณ์

Visitors: 69,632