ประวัติความเป็นมา

           บริษัท  ชำนาญกิจ วิศวกรรม จำกัด  ก่อตั้งเมื่อปี  2547  โดยการรวมตัวของทีมงาน  ผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ  ความชำนาญทางด้านวิศวกรรมการก่อสร้าง  วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมเครื่องกล  และการบริหารโครงการ งานรับเหมางานก่อสร้าง  งานระบบประกอบอาคารมากกว่า 25 ปี

           โดยการรวมตัวของทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์และมี  อุดมการณ์มุ่งมั่นในทิศทางเดียวกันคือ “สร้างทีมงานอาชีพรับเหมางานก่อสร้าง งานระบบประกอบอาคาร”  เพื่อตอบสนองธุรกิจงานก่อสร้างอาคารแบบครบวงจรด้วยเงินทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 5,000,000บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) บริษัทฯ และขยายวงเงินจดทะเบียนเป็น  25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ในปี 2549 บริษัทตั้งอยู่ที่ 12/170 อาคารทักษะวิศวกรรม หมู่ที่ 7 ซ.ลำลูกกา 53 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.02-993-4861-3 โทรสาร 02-993-4864

           ปัจจุบัน  บริษัท ชำนาญกิจ วิศวกรรม จำกัด  กำลังก้าวสู่ธุรกิจงานก่อสร้างและงานระบบประกอบอาคารอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างงานก่อสร้างและงานระบบไฟฟ้า  งานระบบเครื่องกลที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า บนพื้นฐานงานด้านวิศวกรรม   โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า กลุ่มห้างสรรพสินค้า โรงงาน  โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียนนานาชาติ โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างงานให้เป็นที่ยอมรับของธุรกิจ ในด้านนี้ต่อไปในอนาคต 

Visitors: 69,635