พันธกิจ & ปรัชญาองค์กร

 

พันธกิจ

ส่งมอบตรงเวลา ตามมาตรฐานวิศวกรรม

ลดความสูญเสียในการทำงานทุกขั้นตอน

มาตรฐานความปลอดภัยมาที่ 1 และประมาณความเสี่ยงทุกขั้นตอน 

 

ปรัญชาองค์กร

ทักษะวิศวกรรม คือ ชำนาญกิจ

 

 

 

 

Visitors: 69,635